Przejdź do głównej zawartości
Przejdź do głównej zawartości .

ZNAJOMOŚCI

Intranet OCFS

Zarchiwizowane

POŁĄCZENIA Informacje o transformacji

Najważniejsze wskazówki i porady dotyczące przekształconych POŁĄCZEŃ

Starsze archiwa

________________________________________________________________________________________

POŁĄCZENIA Transformacja — wydanie 8

Poprawki do wydania 8 (opublikowane 16 sierpnia 2012 r.)

POŁĄCZENIA Problemy z implementacją transformacji:

POŁĄCZENIA Problemy z wdrożeniem transformacji (opublikowano 24.05.12)

Raport z przesłuchania stałego — dokumenty dotyczące wdrożenia/procesu biznesowego:

Raport z przesłuchania permanentnego — narzędzia szkoleniowe/arkusze porad:

Raport z przesłuchania stałego — dokumenty szkoleniowe:

Raport z przesłuchania stałego — komunikaty ogólne

Problemy z wdrożeniem transformacji

Komunikacja

Informacje o szkoleniu

Załączniki do ogłoszeń szkoleniowych dla wszystkich regionów:

Załączniki do listu Koordynatora Rozwoju Kadr:

Arkusze porad i najważniejsze wskazówki dotyczące transformacji

Arkusze porad

Inne zasoby

Ogólne informacje