Przejdź do głównej zawartości
Przejdź do głównej zawartości .

ZNAJOMOŚCI

Intranet OCFS

POŁĄCZENIA i POŁĄCZENIA Powiązane formularze

Informacje/adres SSL/VPN

Informacje na temat wirtualnej sieci prywatnej Secure Socket Layer (SSL/VPN) dla urządzeń niebędących własnością państwa

Dostęp SSL VPN, który jest dostępny z wykorzystaniem urządzeń niebędących własnością państwa , umożliwia użytkownikowi dostęp do CONNECTIONS, WEBSTAR, Intranetu OCFS i Cognos Reportnet, jeśli taki dostęp został mu przyznany.(W miarę dostępności dodatkowych aplikacji zostanie rozesłane powiadomienie).

Łączność zapewniana przez dostawcę usług internetowych (ISP) musi być na miejscu przed złożeniem wniosku o rozwiązanie SSL VPN i jest wyłączną odpowiedzialnością żądającej agencji.

Dokument ofertowy, Memorandum o dopuszczalnym użyciu zdalnego dostępu oraz formularz wniosku SSL/VPN są dostępne na stronie internetowej OCFS pod adresem: ocfs.ny.gov/help/remote-access/

Formularze bezpieczeństwa

POŁĄCZENIA Sprzęt

Różne formy