Operacyjny magazyn danych

Przejdź do treści

Dostępna nawigacja i informacje

Skorzystaj z poniższych łączy, aby szybko poruszać się po stronie. Numer dla każdego to klawisz skrótu.

Tłumaczyć

Jesteś na tej stronie: Operacyjny magazyn danych

Operacyjny magazyn danych CONNECTIONS (ODS) to surowe źródło danych, które umożliwia udostępnianie danych CONNECTIONS lokalnym okręgom i agencjom wolontariackim.ODS to baza danych aktualizowana w toku codziennych operacji biznesowych.Podstawowym celem ODS jest zbieranie, integrowanie i rozpowszechnianie aktualnego widoku informacji wspierających taktyczne lub codzienne podejmowanie decyzji oraz ułatwianie dzielenia się szczegółowymi, aktualnymi informacjami.Jest przeznaczony do użytku przez dystrykty i agencje, które muszą wprowadzać dane z CONNECTIONS do dalszych systemów i wymaga znacznych zasobów informatycznych, aby zrozumieć i przetworzyć dane lokalnie.

Dostęp do CONNECTIONS ODS jest zapewniany za pośrednictwem programu Virtual Desktop w stanie Nowy Jork.Istnieje proces składania wniosków dla okręgów i agencji w celu uzyskania zgody OCFS na korzystanie z ODS; więcej informacji można znaleźć w dokumencie „OFERTA OCFS CONNECTIONS w zakresie operacyjnej bazy danych” poniżej w części dotyczącej aplikacji/pakietu odnowienia ODS.