Przejdź do głównej zawartości
Przejdź do głównej zawartości .

ZNAJOMOŚCI

Intranet OCFS

Karta projektu/aktualizacje

Karta Projektu CONNECTIONS

Aktualizacja/nowa strona archiwum rozwoju

Strona Archiwum zawiera zarchiwizowane informacje o konferencji/ulotkach NYPWA oraz informacje na temat zautomatyzowanej kwalifikowalności.