Przejdź do głównej zawartości
Przejdź do głównej zawartości .

ZNAJOMOŚCI

Intranet OCFS

Informacje związane z technologią mobilną i zdalnym dostępem są dostępne w Internecie OCFS, aby zapewnić dostęp do większej liczby pracowników z lokalnych okręgów i agencji wolontariackich.

Technologia mobilna:

ocfs.ny.gov/main/it/mobile_tech/

 

Dostęp zdalny:

ocfs.ny.gov/main/it/Remote_Access/