OCFS-2158 (6/2015)

NOWY STAN JORK

BIURO OBSŁUGI DZIECI I RODZINY

FORMULARZ ZGŁOSZENIA PROPOZYCJI PROGRAMU

Klasyfikacja programu:


__________________________________________________________________________________________________

Złożenie wniosku składa się z trzech części.

Część 1. Wprowadzenie (narracja)

Ta część propozycji programu zawiera ogólny opis proponowanego programu.Zawarte w tej sekcji powinny być:Czy przeprowadzono ocenę potrzeb? 
__________________________________________________________________________________________________

Ta część propozycji programu zawiera szczegółowy opis programu.Zawarte w tej sekcji powinny być:


 

Wyślij treść formularza do:

Biuro regionalne w Albanii (ARO) –

Biuro Regionalne Buffalo (BRO) –

Biuro regionalne w Nowym Jorku (NYCRO) –

Biuro Regionalne Rochester (RRO) –

Biuro Regionalne Syracuse (SRO) –

Biuro Regionalne Spring Valley (SVRO) –