Postanowienia dotyczące wydajności i wyników dla programów finansowanych przez TANF

Przejdź do treści

Dostępna nawigacja i informacje

Skorzystaj z poniższych łączy, aby szybko poruszać się po stronie. Numer dla każdego to klawisz skrótu.

Tłumaczyć

Jesteś na tej stronie: Postanowienia dotyczące wydajności i wyników dla programów finansowanych przez TANF

Zgodnie z rozdziałem 57 Ustawy z 2007 roku, Artykuł VII, Część K-1 wymaga, aby Urząd Pomocy Tymczasowej i Niepełnosprawności (OTDA) oraz Urząd ds. Dzieci i Rodzin (OCFS) „dostarczyły dane dotyczące wydajności, a także zaktualizowały przydziały dla dostawców w podziale na stanowe lata podatkowe, w tym kwoty nagród, okresy obowiązywania umowy, witryny programu, obsługiwane lokalizacje i informacje o wydatkach, które zostaną udostępnione na stronie internetowej odpowiedniej agencji.Wymogi te odnoszą się do programów obsługiwanych przez odpowiednie agencje, które są finansowane z funduszy TANF.W OCFS obszary programowe finansowane przez TANF obejmują:

Niniejsza witryna internetowa zawiera osobny opis programu dla każdego z tych obszarów programowych.Pod każdym z opisów programów znajduje się łącze do listy programów obecnie finansowanych przez OCFS, która zawiera okresy obowiązywania umowy, kwoty umów, informacje o wydatkach, strony i lokalizacje programów.Przewiduje się, że w najbliższej przyszłości dostępne będą dane dotyczące wyników poszczególnych agencji.