Usługi w zakresie przemocy domowej poza mieszkaniem

Przejdź do treści

Dostępna nawigacja i informacje

Skorzystaj z poniższych łączy, aby szybko poruszać się po stronie. Numer dla każdego to klawisz skrótu.

Tłumaczyć

Jesteś na tej stronie: Usługi w zakresie przemocy domowej w miejscu zamieszkania

opis programu

Dodatek w wysokości 3 milionów dolarów TANF został po raz pierwszy udostępniony w Państwowym Roku Fiskalnym (SFY) 2000-01 w odpowiedzi na zwiększone zapotrzebowanie na usługi w zakresie przemocy domowej w miejscach niemieszkalnych w związku z wdrożeniem Opcji Przemocy w Rodzinie, która wymaga przeprowadzenia badań przesiewowych pod kątem przemocy w rodzinie wszystkim wnioskodawcom i beneficjentom tymczasowej pomocy w stanie Nowy Jork.Te fundusze TANF muszą być wykorzystane na ulepszone lub rozszerzone podstawowe i/lub opcjonalne usługi w zakresie przemocy w rodzinie bez miejsca zamieszkania (zgodnie z definicją w przepisach programu) świadczone przez zatwierdzone programy w zakresie przemocy w rodzinie bez miejsca zamieszkania dla osób o dochodach do 200% poziomu ubóstwa .Niemieszkalne usługi przemocy w rodzinie są określone w przepisach programu i mają na celu wspieranie bezpieczeństwa i samowystarczalności ofiar przemocy w rodzinie i ich dzieci.

Poziom środków/źródło finansowania/SFY 2007-08

3 miliony dolarów są przydzielane lokalnym okręgom opieki społecznej na zarządzanie zatwierdzonymi programami niemieszkaniowymi dla ofiar przemocy domowej.

Wyniki i cele wydajności

Fundusze te są wykorzystywane do różnych obszarów usług zaprojektowanych przez lokalne okręgi i lokalnych dostawców w celu wspierania bezpieczeństwa i samowystarczalności ofiar przemocy w rodzinie i ich dzieci.Wyniki mają na celu ograniczenie nawrotów przemocy w rodzinie.

Nagrody programowe

TANF Przydziały przemocy domowej w innych mieszkaniach SFY 2007-08

Dane o wydajności

Dane TANF dotyczące przemocy domowej w innych mieszkaniach

Obsługiwane lokalizacje

Obsługiwane lokalizacje przemocy domowej w miejscach niemieszkalnych TANF