OCFS-1119 (wersja 10/2013)

 

NOWY STAN JORK

BIURO OBSŁUGI DZIECI I RODZINY

Prowizja dla niewidomych

SPRAWOZDANIE Z OCENY DLA SŁABEGO WZROKU


TĘ SEKCJĘ WYPEŁNIA RADCA LUB KIEROWNIK ROZPATRYWANIA W AGENCJI PRYWATNEJ

np.: 22.03.1959

TĘ SEKCJĘ DO WYPEŁNIENIA PRZEZ SPECJALISTĘ SŁABOWIDZĄCEGO

BLISKO

ZALECANE URZĄDZENIA OPTYCZNE

 

Raport narracyjny: (m.in. informacje o zadaniach do wykonania, akceptacji urządzeń przez klienta, wymaganych warunkach specjalnych, takich jak oświetlenie, postawa, ograniczenia czasowe itp.)

np.: 22.03.2011

np.: 22.03.2011

np.: 22.03.2011


DODATKOWE KOMENTARZE: