Urząd ds. dzieci i usług rodzinnych 2023 Agenda regulacyjna

Przejdź do treści

Dostępna nawigacja i informacje

Skorzystaj z poniższych łączy, aby szybko poruszać się po stronie. Numer dla każdego to klawisz skrótu.

Tłumaczyć

Jesteś na tej stronie: Office of Children and Family Services 2023 Regulatory Agenda

Zgodnie z sekcją 202-d ustawy o postępowaniu administracyjnym (SAPA) Urząd ds. Dzieci i Usług Rodzinnych (OCFS) jest zobowiązany do opublikowania w Rejestrze Państwowym agendy regulacyjnej dla tych rozporządzeń, których publikację rozważa. Poniżej przedstawiamy agendę na rok 2023. OCFS zastrzega sobie prawo do dodawania, usuwania lub modyfikowania, bez dalszego powiadomienia, z wyjątkiem przypadków wymaganych przez SAPA, wszelkich pozycji lub informacji przedstawionych w niniejszym dokumencie w odniesieniu do Agendy Regulacyjnej na rok 2023. Sekcja 202-d SAPA nie wyklucza zaproponowania przez OCFS do przyjęcia rozporządzenia, które nie jest opisane w niniejszym porządku obrad, ani nie wymaga od OCFS zaproponowania do przyjęcia rozporządzenia, które jest opisane w niniejszym porządku obrad.

Wszelkie pytania, komentarze i prośby o informacje dotyczące punktów wymienionych w niniejszym porządku obrad można kierować do:
Stephanie Deyoe, Supervising Attorney
Office of Children and Family Services
52 Washington Street, Rensselaer, NY 12144
Telephone: 518-473-9551
Email: REGCOMMENTS@ocfs.ny.gov