Przepisy nadzwyczajne

Przejdź do treści

Dostępna nawigacja i informacje

Skorzystaj z poniższych łączy, aby szybko poruszać się po stronie. Numer dla każdego to klawisz skrótu.

Tłumaczyć

Jesteś na tej stronie: Przepisy awaryjne

Rozporządzenie nadzwyczajne to rozporządzenie, które zostało przyjęte w trybie przyspieszonym, tymczasowym, ponieważ Urząd ds. Opieki nad Dziećmi i Rodziną (OCFS) uznał, że jest to konieczne dla ochrony zdrowia publicznego, bezpieczeństwa lub ogólnego dobrobytu i że byłoby to opóźnianie przyjęcia w celu dostosowania się do zwykłego procesu przyjmowania wniosków regulacyjnych byłoby sprzeczne z interesem publicznym.Rozporządzenie nadzwyczajne wchodzi w życie natychmiast po złożeniu go w Departamencie Stanu.Wstępne zgłoszenie awaryjne wygasa po 90 dniach.Przepisy nadzwyczajne mogą zostać ponownie przyjęte.Ponowne przysposobienie jest skuteczne przez 60 dni od daty złożenia wniosku.

Aktualne posty

Zawiadomienie o adopcji awaryjnej - 24-miesięczne uprawnienie do pomocy w opiece nad dzieckiem

Zawiadomienie o adopcji w trybie pilnym — Dodaj część 437 tytułu 18 NYCRR

Zawiadomienie o przysposobieniu w sytuacjach nadzwyczajnych zmieniające część 415 tytułu 18