Regulamin zgłoszony do publicznego komentarza

Przejdź do treści

Dostępna nawigacja i informacje

Skorzystaj z poniższych łączy, aby szybko poruszać się po stronie. Numer dla każdego to klawisz skrótu.

Tłumaczyć

Jesteś na tej stronie: Regulamin złożony do publicznego komentarza

Proponowane rozporządzenie zgłoszone do publicznego komentarza to nowe proponowane rozporządzenie lub zmiana lub uchylenie istniejącego rozporządzenia, którego przyjęcie OCFS rozważa na stałe.Proponowane rozporządzenie jest składane do Sekretarza Stanu i publikowane w Państwowym Rejestrze w celu powiadomienia i umożliwienia społeczeństwu wypowiedzenia się.

Okres zgłaszania uwag na ogół wynosi 60 dni od daty publikacji w rejestrze państwowym, po którym to czasie OCFS musi ocenić wszelkie otrzymane uwagi.Jeżeli OCFS zdecyduje się nie wprowadzać żadnych istotnych zmian do proponowanej regulacji na podstawie oceny opinii publicznej, wówczas regulacja może zostać na stałe przyjęta przez OCFS.Jeśli jednak OCFS zdecyduje się wprowadzić istotne zmiany do proponowanego rozporządzenia, OCFS musi złożyć zawiadomienie o poprawionym tworzeniu przepisów w celu publikacji w rejestrze państwowym .

Okres zgłaszania uwag do zmienionego procesu tworzenia przepisów wynosi 45 dni od daty publikacji w Rejestrze Państwowym .OCFS musi ocenić wszelkie uwagi otrzymane w tym okresie publicznego zgłaszania uwag przed przyjęciem rozporządzenia na stałe.

Aktualne posty

Brak aktualnych wpisów.


Prześlij komentarze do

Biuro ds. Dzieci i Rodziny Stanu Nowy Jork
52 Washington Street, pokój 133 północ
Rensselaer, Nowy Jork 12144
Faks: 518-486-6378
E-mail: regcomments@ocfs.ny.gov