Regulamin konsensusu złożony do publicznego komentarza

Przejdź do treści

Dostępna nawigacja i informacje

Skorzystaj z poniższych łączy, aby szybko poruszać się po stronie. Numer dla każdego to klawisz skrótu.

Tłumaczyć

Jesteś na tej stronie: Regulamin konsensusu złożony do publicznego komentarza

Proponowana regulacja może zostać złożona jako regulacja konsensusowa, jeśli agencja uzna, że proponowana regulacja nie jest kontrowersyjna w oparciu o jej przedmiot i potencjalny wpływ na strony regulowane.Zgłoszenie dotyczące regulacji konsensusu nie musi zawierać oświadczenia o wpływie regulacji, analizy elastyczności regulacji ani analizy elastyczności obszarów wiejskich.Jednak wraz z proponowanymi regulacjami należy złożyć uzasadnienie dla konsensusu w sprawie tworzenia przepisów i oświadczenia o wpływie na pracę.Okres zgłaszania uwag na ogół wynosi 45 dni od daty publikacji w Rejestrze Państwowym .

Aktualne posty

Brak aktualnych wpisów.


Prześlij komentarze do

Biuro ds. Dzieci i Rodziny Stanu Nowy Jork
52 Washington Street, pokój 305 Południe
Rensselaer, Nowy Jork 12144
Faks: (518) 486-7550
E-mail: regcomments@ocfs.ny.gov