Artykuły z wiadomościami

Przejdź do treści

Dostępna nawigacja i informacje

Skorzystaj z poniższych łączy, aby szybko poruszać się po stronie. Numer dla każdego to klawisz skrótu.

Tłumaczyć

Jesteś na tej stronie: Aktualności Artykuły

Nakazy wykonawcze gubernatora Cuomo dotyczące programów podlegających jurysdykcji OCFS po huraganie Sandy

W dniu 20 listopada gubernator Cuomo wydał zarządzenia wykonawcze 78 i 81 z jego upoważnienia do tymczasowego zawieszenia i zmiany lub modyfikacji określonych przepisów prawa podczas stanu zagrożenia klęską żywiołową.Rozporządzenie wykonawcze nr 78 określa listę stanowych statutów i przepisów mających zastosowanie do programów podlegających jurysdykcji OCFS, które zostały czasowo zawieszone, zmienione lub zmodyfikowane w hrabstwach Bronx, Kings, Nassau, Nowy Jork, Orange, Queens, Putnam, Richmond , Rockland, Suffolk, Sullivan, Ulster i Westchester, i zapewnia, że takie zawieszenia, zmiany i modyfikacje weszły w życie z dniem 26 października 2012 r., czyli z datą rozpoczęcia katastrofy.Zarządzenie 81 przedłuża datę wejścia w życie Zarządzenia 78 do 25 grudnia 2012.