Artykuły z wiadomościami

Przejdź do treści

Dostępna nawigacja i informacje

Skorzystaj z poniższych łączy, aby szybko poruszać się po stronie. Numer dla każdego to klawisz skrótu.

Tłumaczyć

Jesteś na tej stronie: Aktualności Artykuły

INFORMACJE DLA DZIECI I RODZIN Z NOWEGO JORKU DOSTĘPNE W JĘZYKU HISZPAŃSKIM / INFORMACIÓN EN ESPAÑOL PARA LOS NIÑOS Y LAS FAMILIAS DE NUEVA YORK

OCFS zostaje pierwszą agencją stanu Nowy Jork, która utworzy hiszpańskojęzyczne konto na Twitterze

US Census Bureau: 15 procent nowojorczyków mówi w domu po hiszpańsku


Biuro ds. Dzieci i Rodziny w stanie Nowy Jork (OCFS) ogłosiło utworzenie konta na Twitterze w celu usprawnienia komunikacji z nowojorczykami mówiącymi po hiszpańsku.Biuro Informacji Publicznej (PIO) prowadzi obecnie „NYS OCFS en Español” lub @NYSOCFS_espanol, z którego regularnie wysyłane są tweety w języku hiszpańskim.OCFS jest pierwszą agencją stanu Nowy Jork, która utworzyła hiszpańskojęzyczne konto na Twitterze.

„Ważne jest dla nas, abyśmy dotarli do jak największej liczby nowojorczyków” — powiedziała pełniąca obowiązki komisarza Sheila J. Poole.„Zdajemy sobie sprawę, że nie wszyscy nasi obserwatorzy w mediach społecznościowych są biegli w języku angielskim.To świetna okazja dla OCFS do rozpowszechniania informacji i udostępniania zasobów osobom mówiącym po hiszpańsku w wyjątkowy, włączający sposób XXI wieku”.

Podobnie jak jego anglojęzyczny odpowiednik @NYSOCFS, „NYS OCFS en Español” wysyła informacje, linki i artykuły interesujące do nowojorskiej młodzieży i rodzin w maksymalnie 140 znakach.Konto oferuje również OCFS możliwość zaprezentowania swoich publikacji i fragmentów strony internetowej, które zostały już przetłumaczone na język hiszpański.

Według US Census Bureau:
• W 2012 r. szacuje się, że 15 procent nowojorczyków mówi w domu po hiszpańsku.W sumie ponad 5,5 miliona, czyli około 30 procent nowojorczyków, powiedziało, że w domu posługuje się językiem innym niż angielski.
• Tylko w tym stuleciu odsetek ludzi w Stanach Zjednoczonych mówiących w domu językiem innym niż angielski wzrósł z 17,9% w 2000 r. do 20,8% w 2011 r.
• Stany Zjednoczone są obecnie piątym co do wielkości krajem hiszpańskojęzycznym na świecie z 37,6 milionami ludzi mówiących po hiszpańsku w domu, za Meksykiem, Hiszpanią, Kolumbią i Argentyną.
• Przewiduje się, że liczba osób mówiących po hiszpańsku w Stanach Zjednoczonych wzrośnie do 43,1 miliona w 2020 roku.

-------------------------

TUIT, TUIT: INFORMACIÓN EN ESPAÑOL PARA LOS NIÑOS Y LAS FAMILIAS
DE NUEVA JORK

OCFS es la primera agencia en crear una cuenta de Twitter en español
en el estado de Nueva York

Según el Negociado del Censo de EE.UU., el 15 % de los neoyorquinos habla español en casa

La Oficina de Servicios para Niños y Familias del Estado de Nueva York (OCFS por sus siglas en inglés) informuje o stworzeniu jednego z najlepszych na Twitterze dla optymalizacji komunikacji z neoyorquinos que hablan español.La Oficina de Información Pública de OCFS está a cargo de „NYS OCFS en Español”, o @NYSOCFS_espanol, de cuya cuenta envía tuits en español regularmente.OCFS es la primera agencia en establecer una cuenta de Twitter en español en el estado de Nueva York.

„Es Importante que nosotros nos conectemos con el mayor número posible de neoyorquinos”, dijo la Comisionada Interina de OCFS Sheila J. Poole.„Reconocemos que no todas las personas que nos siguen en los medios sociales son versadas en inglés.Esta es una gran oportunidad para que OCFS difunda información y comparta recursos con hispanohablantes de una manera inclusiva, al estilo del siglo 21”.

Muy podobne a su cuenta odpowiednik en inglés @NYSOCFS, „NYS OCFS en Español” difunde información, enlaces y artículos de interés para jóvenes y familias de Nueva York, limitándose a 140 caracteres o menos.La cuenta también allowe que OCFS dé a conocer su granvariedad de publicaciones en español y comparta porciones de su portal o sitio web ya disponibles en español.

De acuerdo al Negociado del Censo de EE.UU.:
• Según datos de 2012, se estima que el 15 por ciento de los neoyorquinos habla español en casa.W sumie, más de 5,5 millones de neoyorquinos, o aproximadamente el 30 porciento, indicaron hablar un idioma que no sea inglés en casa.
• En este siglo solamente, el porcentaje de las personas que habla un idioma que no sea inglés en casa en EE.UU.aumentó del 17.9 por ciento en 2000 al 20.8 por ciento en 2011.
• EE.UU.Actualmente es el quinto país más grande del mundo donde se habla español, contando con 37.6 millones de personas que hablan español en casa, después de México, España, Kolumbia i Argentyna.
• Se proyecta que el número de hispanohablantes aumentará a 43,1 millones en EE.UU.para el año 2020.