Komunikaty prasowe

Przejdź do treści

Dostępna nawigacja i informacje

Skorzystaj z poniższych łączy, aby szybko poruszać się po stronie. Numer dla każdego to klawisz skrótu.

Tłumaczyć

Jesteś na tej stronie: Komunikaty prasowe

Do natychmiastowej publikacji: 8 sierpnia 2016 r.
Kontakt: Craig Smith
E-mail: press@ocfs.ny.gov
Telefon: 518-402-3130

Gubernator Cuomo ogłasza 2,1 miliona dolarów na finansowanie badań dzieci pod kątem opóźnień rozwojowych i promowanie dobrego samopoczucia matki

Projekty Western New York i Long Island posłużą jako plan dla modelu stanowego

Gubernator Andrew M. Cuomo ogłosił dzisiaj, że 2,1 miliona dolarów ma na celu zwiększenie umiejętności rozwojowych dzieci i zmniejszenie depresji u matek w zachodnich regionach Nowego Jorku i Long Island.Rada ds. Dzieci i Rodzin będzie współpracować z Departamentem Zdrowia Stanu Nowy Jork i lokalnymi agencjami w projektach mających ostatecznie opracować ogólnostanowy model wcześniejszego badania dzieci pod kątem opóźnień rozwojowych i ich matek pod kątem depresji oraz szybszego świadczenia potrzebnych usług w celu promowania termin sukcesu.

„Wszystkie dzieci w Nowym Jorku zasługują na możliwość wykorzystania pełnego potencjału” – powiedział gubernator Cuomo .„Programy te pomagają wyrównać pole, wykrywając problemy i świadcząc usługi dla większej liczby dzieci w młodym wieku.Ta akcja przybliża nas o krok do silniejszego i bardziej sprawiedliwego Nowego Jorku dla wszystkich”.

Pięcioletnia dotacja Departamentu Zdrowia i Opieki Społecznej Departamentu Zdrowia i Opieki Społecznej we wczesnym dzieciństwie pomoże stanowi Nowy Jork zmniejszyć nierówności zdrowotne i skierować wszystkie nowojorskie dzieci na drogę do sukcesu dzięki projektom realizowanym w zachodniej części stanu Nowy Jork i na Long Island.Projekty Rady ds. Dzieci i Rodzin Stanu Nowy Jork oraz Departamentu Zdrowia mają dwojaki cel: wcześniejsze badanie przesiewowe dzieci pod kątem opóźnień rozwojowych oraz zapewnienie badań przesiewowych na depresję matek w placówkach pediatrycznych, rodzinnych, wczesnodziecięcych i edukacyjnych.

W hrabstwie Nassau partnerzy stanowi będą współpracować z grupą pediatrów, aby przebadać niemowlęta i małe dzieci pod kątem opóźnień rozwojowych i niepełnosprawności oraz, w razie potrzeby, połączyć je z usługami, które pomogą im rozwinąć podstawowe umiejętności, takie jak mówienie, chodzenie i interakcja z innymi.Hrabstwa Erie i Niagara będą współpracować z placówkami zajmującymi się wczesnym dzieciństwem, aby poprawić wskaźniki badań przesiewowych rozwoju dzieci i zwiększyć liczbę skierowań do usług dla dzieci z opóźnieniami rozwojowymi.

Amerykańska Akademia Pediatryczna zaleca, aby dzieci były badane pod kątem opóźnień rozwojowych i niepełnosprawności w wieku 9, 18, 24 i 30 miesięcy.W hrabstwach Erie i Niagara tylko około 40 procent dzieci otrzymuje standardowe badania przesiewowe pod kątem opóźnień rozwojowych, a tylko co piąty ze zidentyfikowanym opóźnieniem rozwojowym faktycznie otrzymuje pomoc.W hrabstwie Nassau mniej niż 30 procent lekarzy rutynowo bada dzieci pod kątem opóźnień rozwojowych.W ramach tego projektu Rada ds. Dzieci i Rodzin oraz jej partnerzy stworzą plan ogólnostanowego modelu zapewniania wczesnych badań i usług.Udowodniono, że wczesne interwencje sprzyjają dobremu samopoczuciu dzieci i zmniejszają ich zapotrzebowanie na usługi w późniejszym życiu.

Dyrektor wykonawczy Rady ds. Dzieci i Rodzin, Deborah Benson, powiedziała : „Tylko dwoje na każde 10 dzieci w stanie Nowy Jork przechodzi badania przesiewowe w zakresie rozwoju, a dzieci z mniejszości są poddawane badaniom przesiewowym w jeszcze niższych wskaźnikach.Dzięki temu projektowi będziemy pracować nad poprawą wskaźników badań rozwojowych i dostępu do usług, aby wszystkie dzieci miały równy start w życiu”.

Druga część projektu skupi się na depresji u matki, która dotyka około 13 procent wszystkich matek w stanie Nowy Jork.Depresja matczyna może mieć negatywny wpływ na funkcjonowanie rodziny i rozwój dziecka, ale depresja matczyna jest wysoce uleczalna, zwłaszcza jeśli zostanie złapana wcześnie.W ramach tej dotacji Rada ds. Dzieci i Rodzin będzie pracować nad lepszą edukacją matek na temat depresji i łączeniem ich z potrzebnymi usługami, aby pomóc im być bardziej efektywnymi rodzicami.

Kongresman Brian Higgins powiedział : „Udowodniono, że wczesna diagnoza i interwencja mają kluczowe znaczenie dla zapewnienia najlepszych wyników dla rozwoju i sukcesu naszych dzieci.Te fundusze federalne zapewnią dodatkowe zasoby, które pomogą profesjonalistom szybciej dotrzeć do większej liczby dzieci”.

Kongresmenka Kathleen Rice powiedziała : „Wiemy, że regularne badania przesiewowe są niezwykle ważne dla identyfikacji opóźnień rozwojowych i niepełnosprawności u dzieci oraz wczesnej interwencji, aby połączyć je z usługami, które mogą pomóc im przezwyciężyć te wyzwania, a wiemy, że zbyt wiele dzieci w hrabstwie Nassau nie t przejść badania przesiewowe w kluczowych pierwszych miesiącach i latach ich życia.Cieszę się, że zabezpieczyliśmy te fundusze federalne na rozszerzenie dostępu do badań przesiewowych i usług, zmniejszenie dysproporcji w opiece zdrowotnej w hrabstwie Nassau i poprawę długoterminowego zdrowia matek i małych dzieci”.

Mark C. Poloncarz, dyrektor wykonawczy hrabstwa Erie, powiedział : „To finansowanie zapewni krytyczne wsparcie rodzinom, pediatrom i lokalnym agencjom działającym na rzecz ochrony naszych dzieci.Poprawa wskaźników badań przesiewowych pomoże określić programy i usługi, których dzieci mogą potrzebować na wcześniejszym etapie swojego życia, a także pomoże ich rodzinom w dostępie do sieci wsparcia, która będzie im pomagać w miarę dorastania dzieci.To dobra inwestycja w zdrowie naszych dzieci i zdrowie naszych społeczności”.

Edward P. Mangano, dyrektor wykonawczy hrabstwa Nassau, powiedział : „Dziękuję gubernatorowi Cuomo za zabezpieczenie tych funduszy federalnych na pomoc hrabstwu Nassau w badaniach przesiewowych większej liczby dzieci pod kątem opóźnień rozwojowych i wspieranie naszych wysiłków na rzecz wspierania nowych matek cierpiących na depresję.Hrabstwo Nassau zostało docenione w całym kraju za inicjatywy wczesnej interwencji, a fundusze te pomogą nam w osiągnięciu długoterminowego sukcesu zarówno dla dzieci, jak i matek”.

O Radzie ds. Dzieci i Rodzin

Rada ds. Dzieci i Rodzin koordynuje systemy opieki zdrowotnej, edukacji i opieki społecznej stanu Nowy Jork, aby zapewnić skuteczniejsze systemy opieki nad dziećmi i rodzinami.Śledź Radę na Facebooku i Twitterze @nysccf i dodaj zakładkę do jej strony internetowej, ccf.ny.gov.

Rada współpracuje ze swoimi 12 agencjami członkowskimi w celu koordynowania systemów opieki zdrowotnej, edukacji i opieki społecznej stanu Nowy Jork, aby zapewnić bardziej efektywne systemy opieki nad dziećmi i rodzinami.W skład Rady wchodzą Departament Zdrowia, Departament Pracy, Wydział Wymiaru Sprawiedliwości w Sprawach Karnych, Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnością Rozwojową, Biuro ds. Alkoholizmu i Uzależnień, Biuro ds. Dzieci i Rodzin, Biuro ds. Zdrowia Psychicznego, Centrum Sprawiedliwości ds. Ochrony Osób ze Specjalnymi Potrzebami, Biura Kuratorów i Alternatyw Więziennych, Biura Pomocy Tymczasowej i Inwalidów, Biura ds. Starości oraz Departamentu Edukacji Państwowej.