Komunikaty prasowe

Przejdź do treści

Dostępna nawigacja i informacje

Skorzystaj z poniższych łączy, aby szybko poruszać się po stronie. Numer dla każdego to klawisz skrótu.

Tłumaczyć

Jesteś na tej stronie: Komunikaty prasowe

Do natychmiastowej publikacji: 18 października 2016 r.
Kontakt: Craig Smith
E-mail: press@ocfs.ny.gov
Telefon: 518-402-3130

Gubernator Cuomo uruchamia program mentorski stanu Nowy Jork

Rada Doradcza pod przewodnictwem Matildy Cuomo przywróci zaangażowanie Nowego Jorku w mentoring

Nowa strona internetowa będzie oferować informacje i zasoby dotyczące tego, jak zaangażować się w tworzenie możliwości dla nowojorskich dzieci

Gubernator Cuomo uruchomił program mentorski stanu Nowy Jork, który zapewni poradnictwo zawodowe i życiowe dzieciom, które są zagrożone niepowodzeniem w szkole lub w opiece zastępczej w całym stanie.Program — kierowany przez Radę Doradczą, której przewodniczy pro bono matka gubernatora, pani Matilda Raffa Cuomo — zidentyfikuje, wyszkoli i dopasuje setki mentorów biznesowych z uczniami niektórych z najbardziej wymagających szkół podstawowych i gimnazjów w Nowym Jorku.

Wraz z uruchomieniem Programu Mentoringowego Stanu Nowy Jork, gubernator ogłosił również uruchomienie strony internetowej zawierającej informacje o dostępnych usługach i modelach mentoringu, oprócz zasobów dla wolontariuszy zainteresowanych mentoringiem dzieci w swoich społecznościach.

„Stan Nowy Jork ma długą tradycję zapewniania dzieciom dostępu do każdej możliwej okazji, aby w pełni wykorzystać swój potencjał” – powiedział gubernator Cuomo .„Nowy Jork był kiedyś liderem w dziedzinie mentoringu, kiedy moja matka ustanowiła pierwszy program mentorski w stanie Nowy Jork prawie dwie dekady temu.Dziś ponownie angażujemy się w pomoc naszym najmłodszym nowojorczykom.Ten program mentorski zapewni zagrożonym uczniom wsparcie, którego potrzebują, aby odnieść sukces w szkole i życiu.Dzięki temu programowi Nowy Jork po raz kolejny daje przykład w zapewnianiu lepszej przyszłości naszym dzieciom”.

Pani Matilda Raffa Cuomo powiedziała : „Program mentoringu stanu Nowy Jork był pierwszym ogólnostanowym indywidualnym programem mentorskim dla dzieci z grup ryzyka w naszym kraju.Dzięki mojemu synowi, gubernatorowi Andrew M. Cuomo, przywracamy ten ważny program.Jestem dumny, że formalnie przewodniczę programowi mentoringu stanu Nowy Jork, aby zapewnić każdemu dziecku możliwość sięgnięcia po gwiazdy.Musimy dbać o wszystkie nasze dzieci — ponieważ to one są naszą przyszłością”.

W 1987 r. nieżyjący już gubernator Mario Cuomo ustanowił pierwszy w kraju indywidualny program mentorski w stanie Nowy Jork — program mentorski stanu Nowy Jork.Ten bardzo udany program, prowadzony przez panią Cuomo, przebadał i przeszkolił wolontariuszy oraz dopasował ich do dzieci w ich społecznościach, aby zachęcić zagrożoną młodzież do pozostania w szkole i zdobycia dyplomu.Zanim program zakończył się w 1995 roku, z powodzeniem połączył prawie 2000 najbardziej potrzebujących nowojorskich uczniów z siecią doskonale wyszkolonych mentorów, aby pomóc im odnieść sukces w szkole i absolwentach.

Program mentorski stanu Nowy Jork:

Program mentorski stanu Nowy Jork ma na celu łączenie niektórych uczniów znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji i znajdujących się w niekorzystnej sytuacji z wolontariuszami z firm i przedsiębiorstw we wszystkich regionach stanu.Program jest obecnie skierowany do uczniów klas czwartych, piątych i szóstych, aw miarę rozwoju programu ma zostać rozszerzony na gimnazjum.

Mentoring Advisory Council stanu Nowy Jork będzie współpracował z partnerami z sektora prywatnego i non-profit w celu znalezienia mentorów do pracy z zagrożoną młodzieżą w społecznościach w stanie Nowy Jork.Wsparcie dla firm i szkół uczestniczących w tej inicjatywie będzie pochodzić od 10 stanowych regionalnych rad rozwoju gospodarczego.Przeszkolony koordynator w każdej radzie regionalnej będzie pracował z uczestnikami mentoringu w ich okolicy.

Dodatkowo, Rada Doradcza będzie ściśle współpracować ze swoimi partnerami w dziedzinie edukacji, aby zidentyfikować społeczności w trudnej sytuacji – obszary, które mają wyższe wskaźniki ubóstwa i większą potrzebę programów mentorskich – i rozszerzyć program, aby dotrzeć do dzieci w tych społecznościach.

Około 40 procent czasu nastolatka spędza bez towarzystwa lub nadzoru.Mentorzy zapewniają nastolatkom cenne miejsce do spędzania wolnego czasu.

Według National Mentoring Partnership 25 procent uczniów, którzy w 2009 roku rozpoczęli dziewiątą klasę, nie ukończyło szkoły razem z rówieśnikami.Ponadto 15% uczniów szkół podstawowych jest narażonych na wysokie ryzyko chronicznej nieobecności.

Mentoring jeden do jednego jest jednym z najlepszych sposobów na odwrócenie tych negatywnych trendów.Ten format nie tylko pozwala mentorom-wolontariuszom właściwie zarządzać ich napiętymi harmonogramami, ale także zapewnia bardzo potrzebną spójność relacji mentorskiej.Przełomowa ocena publicznych/prywatnych przedsięwzięć programów Big Brothers Big Sisters wykazała, że uczniowie, którzy regularnie spotykają się z mentorem, mają o 52% mniejsze prawdopodobieństwo opuszczenia dnia szkolnego niż ich rówieśnicy.Ponadto młodzież, która regularnie spotyka się ze swoimi mentorami, ma o 46% mniejsze prawdopodobieństwo rozpoczęcia używania nielegalnych narkotyków niż ich rówieśnicy i 27% mniejsze prawdopodobieństwo rozpoczęcia picia.Mentoring zapewnia dzieciom możliwość przezwyciężenia wyzwań i osiągnięcia maksymalnego potencjału.

Mentorzy pomagają również młodym ludziom wzmocnić ich umiejętności komunikacyjne, a także postępy w realizacji ich celów zawodowych poprzez poszerzanie bazy wiedzy młodzieży o profesjonalne zasoby i organizacje.

Zachęcamy wolontariuszy do ubiegania się o zostanie mentorem w swojej społeczności poprzez wypełnienie wniosku na stronie https://www.ny.gov/content/get-involved-new-york-state-mentoring-program.

W swoim przemówieniu o stanie stanu w 2015 r. gubernator Andrew M. Cuomo ogłosił przywrócenie zaangażowania stanu w mentoring, tworząc program mentorski stanu Nowy Jork.Ten program pozwoli Nowemu Jorkowi ponownie wykorzystać talent społeczności stanowych, aby kierować dzieci ku pomyślnym szansom.