Biuro Dzieci i usługi rodzinne

Usługi ochrony dorosłych

Stawianie czoła wyzwaniom demencji

Szkolenie to ma służyć wyłącznie jako zasób informacyjny.OCFS nie wydaje żadnych certyfikatów ani punktów za kształcenie ustawiczne w związku z korzystaniem z tego zasobu.

Stawianie czoła wyzwaniom szkolenia komputerowego w demencji (CBT)

Obraz zrzutu ekranu w obliczu wyzwań demencji

Celem tego materiału jest:

  1. Zapewnienie opiekunom PSA informacji o chorobie Alzheimera i innych demencjach,
  2. Pomóż opiekunom PSA rozpoznać oznaki i objawy, które mogą sugerować obecność demencji,
  3. Zaproponuj strategie, które mogą poprawić opiekę nad osobami z demencją, zmniejszyć możliwość nadużyć i przedłużyć możliwość opieki nad osobami z demencją w domu,
  4. Zapewnienie pracownikom opieki społecznej PSA informacji o dostępnych usługach wspierających za pośrednictwem sieci usług Alzheimera.