Szkolenie to ma służyć wyłącznie jako zasób informacyjny.OCFS nie wydaje żadnych certyfikatów ani punktów za kształcenie ustawiczne w związku z korzystaniem z tego zasobu.