Planowanie strategiczne i rozwój polityki

Przejdź do treści

Dostępna nawigacja i informacje

Skorzystaj z poniższych łączy, aby szybko poruszać się po stronie. Numer dla każdego to klawisz skrótu.

Tłumaczyć

Jesteś na tej stronie: Planowanie strategiczne i rozwój polityki

Dyrektywy polityczne to dokumenty zawierające wytyczne publikowane przez OCFS, które zawierają ogólne informacje dla lokalnych wydziałów usług socjalnych i innych podmiotów regulowanych dotyczące zgodności ze statutami, zasadami lub innymi wymogami prawnymi.

Obszary programowe

Pomoce na biurko