Przewodnik po planie usług oceny rodziny

Przejdź do treści

Dostępna nawigacja i informacje

Skorzystaj z poniższych łączy, aby szybko poruszać się po stronie. Numer dla każdego to klawisz skrótu.

Tłumaczyć

Jesteś na tej stronie: Przewodnik po planie usług oceny rodziny

Cel Przewodnika referencyjnego FASP

Przewodnik informacyjny FASP został opracowany, aby pomóc osobom odpowiedzialnym za wypełnianie, przyczynianie się do i/lub zatwierdzanie FASP, aby robić to w skuteczny i wydajny sposób. Korzystanie z tego przewodnika pomoże we wspieraniu oceny przypadku, planowania, podejmowania decyzji, działań prawnych, nadzoru i dokumentacji, które są zgodne z obowiązującymi standardami prowadzenia spraw. Ten przewodnik ma na celu uczynienie planów przypadków bardziej dokładnymi, ukierunkowanymi, spójnymi i ukierunkowanymi na zaspokojenie najważniejszych potrzeb rodzin i dzieci, które mają wpływ na bezpieczeństwo, trwałość i dobro dziecka.

Ten przewodnik może być przydatny, po odpowiednim przeszkoleniu, jako pomoc w pracy przy wypełnianiu FASP po zapoznaniu się z podstawowymi zasadami, protokołami i przepisami, które kierują praktyką opieki nad dziećmi.Jednak ten przewodnik nie ma na celu zastąpienia praktycznego szkolenia dotyczącego pisania FASP.Niniejszy przewodnik nie ma również na celu zastąpienia stałego nadzoru, który zapewnia osobom prowadzącym sprawy porad i informacji zwrotnych w zakresie dokonywania dokładnych, wyważonych ocen i rozsądnych decyzji oraz wdrażania skutecznych planów dotyczących konkretnych przypadków.

Kto powinien korzystać z tego przewodnika?

Przewodnik referencyjny FASP może być pomocny dla każdego opiekuna opieki nad dziećmi, który odgrywa rolę w wypełnianiu, przyczynianiu się, przeglądaniu i/lub zatwierdzaniu FASP. Niezależnie od przydzielonej roli CONNECTIONS w danej sprawie (np. Case Manager, Case Planner, Case Worker).

Niniejszy przewodnik pomoże recenzentom/zatwierdzającym FASP w ustaleniu, czy na konkretne pytania udzielono dokładnych, dokładnych odpowiedzi oraz w sposób zgodny ze standardami prowadzenia spraw.W razie potrzeby może udzielić osobom prowadzącym sprawy konkretnych wskazówek dotyczących zwrócenia się o dodatkowe informacje/wyjaśnienia w sprawie lub przekazania informacji zwrotnej autorowi FASP w związku z potrzebą przeformułowania lub przeredagowania określonych odpowiedzi.Przewodnik ten może również pomóc przełożonym w przekazywaniu pracownikom konstruktywnych informacji zwrotnych dotyczących rozwoju, na temat skupienia, intensywności i kierunku ich czynności związanych z prowadzeniem spraw oraz jasności i/lub dokładności ich dokumentacji.

Jak korzystać z tego przewodnika

Ten przewodnik jest podzielony na serię modułów, które odzwierciedlają sekcje drzewa FASP. Każdy moduł rozpoczyna się krótkim wprowadzeniem do modułu i uzasadnieniem dla tej sekcji FASP. Zrzuty ekranu FASP są połączone z szybkimi wskazówkami dotyczącymi wypełniania każdego okna, a następnie bardziej szczegółowymi informacjami na temat tego, co należy rozwiązać w każdym oknie.

Przewodnik po planie usług oceny rodziny

Kompletny przewodnik

Możesz również użyć opcji Complete, aby przeszukać cały dokument, jeśli nie możesz znaleźć tego, czego szukasz na poniższej liście modułów.

Moduły

Kliknij tytuł modułu w spisie treści poniżej, aby otworzyć ten konkretny moduł.

Potwierdzenie

Niniejszy materiał został opracowany przez Program Rozwoju Zawodowego, Rockefeller College, Uniwersytet w Albany, za pośrednictwem Fundacji Badawczej SUNY, na podstawie umowy o świadczenie usług szkoleniowych i administracyjnych z Biurem ds. Dzieci i Usług Rodzinnych w stanie Nowy Jork.

Zastrzeżenie

Chociaż dołożono wszelkich starań, aby zapewnić dokładne i kompletne informacje, Biuro ds. Opieki nad Dziećmi i Rodziną oraz stan Nowy Jork nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy lub pominięcia w podanych tutaj informacjach i nie składają żadnych oświadczeń ani gwarancji co do przydatności informacje tu zawarte w dowolnym celu.Wszystkie informacje i dokumenty są dostarczane „tak jak są”, bez jakiejkolwiek gwarancji.