Artykuły z NYSCB

Przejdź do treści

Dostępna nawigacja i informacje

Skorzystaj z poniższych łączy, aby szybko poruszać się po stronie. Numer dla każdego to klawisz skrótu.

Tłumaczyć

Jesteś na tej stronie: Artykuły NYSCB News

NDEAM (Krajowy Miesiąc Świadomości Zatrudnienia Niepełnosprawnych)

Organizowany co roku w październiku Narodowy Miesiąc Świadomości Zatrudnienia Niepełnosprawnych (NDEAM) jest ogólnokrajową kampanią, która podnosi świadomość na temat problemów związanych z zatrudnieniem osób niepełnosprawnych i celebruje liczne i różnorodne wkłady niepełnosprawnych pracowników w Ameryce.Tegoroczny temat to „Silna siła robocza to integracyjna siła robocza: co możesz zrobić?”

http://www.dol.gov/odep/topics/ndeam/disability.htm