Zasoby i usługi OCFS dotyczące nadużywania opiatów

Przejdź do treści

Dostępna nawigacja i informacje

Skorzystaj z poniższych łączy, aby szybko poruszać się po stronie. Numer dla każdego to klawisz skrótu.

Tłumaczyć

Jesteś na tej stronie: Zasoby i usługi OCFS dotyczące nadużywania opiatów

O Grupie Doradczej

Rosnąca epidemia heroiny i opiatów w społecznościach w całym stanie Nowy Jork ma głęboki wpływ na dzieci, rodziny, dorosłych, społeczności i dziedzinę opieki nad dziećmi. OCFS utworzył grupę roboczą ds. heroiny na początku 2014 r., współpracując z lokalnymi wydziałami usług społecznych, plemionami i innymi agencjami świadczącymi usługi w celu gromadzenia informacji o działaniach lokalnych i ogólnostanowych, ułatwiania linków do zasobów, koordynowania działań informacyjnych i dostosowania polityki opieki nad dziećmi do zalecanych praktyki.

Linia OASAS HOPEline (1-877-846-7369) oferuje bezpłatną, poufną pomoc w przypadku alkoholizmu, narkomanii i problemów z hazardem 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu. Klinicyści oferują rozmowy kryzysowe i motywacyjne dla dzwoniących w potrzebie i kierują dzwoniących do ponad 1500 lokalnych dostawców profilaktyki i leczenia.

Zasoby ogólne

Znajdowanie pomocy

Heroina a zdrowie

Zasoby dla profesjonalistów