Pełny tekst Rozporządzenia ICPC nr 8

Przejdź do treści

Dostępna nawigacja i informacje

Skorzystaj z poniższych łączy, aby szybko poruszać się po stronie. Numer dla każdego to klawisz skrótu.

Tłumaczyć

Jesteś na tej stronie: Pełny tekst Rozporządzenia ICPC nr 8

Regulamin nr 8
Zmiana celu rozmieszczenia

  1. ICPC-100B należy przygotować i wysłać zgodnie z dołączonymi instrukcjami, gdy nastąpi zmiana celu w istniejącym miejscu pobytu, np. z opieki zastępczej na preadopcję, nawet jeśli odbiorca umieszczenia pozostaje ten sam.Jednakże, gdy w takim przypadku stan odbierający lub wysyłający żąda nowego ICPC-100A, powinien on zostać dostarczony przez agencję wysyłającą i przesłany zgodnie ze zwykłymi procedurami przetwarzania ICPC-100A.
  2. Użyte w niniejszym regulaminie słowa i wyrażenia mają takie samo znaczenie jak w Zbiorze, chyba że z kontekstu wyraźnie wynika inne znaczenie.
  3. Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie 30 kwietnia 2000 r. i później, zgodnie z art. VII Interstate Compact w sprawie umieszczania dzieci w wyniku działania Stowarzyszenia Administratorów Interstate Compact w sprawie Placement of Children na dorocznym posiedzeniu w dniach 30 kwietnia – maja 3, 2000.

Regulamin ICPC