Raporty

Przejdź do treści

Dostępna nawigacja i informacje

Skorzystaj z poniższych łączy, aby szybko poruszać się po stronie. Numer dla każdego to klawisz skrótu.

Tłumaczyć

Jesteś na tej stronie: Raporty

Sprawozdania z przeglądu usług dla dzieci i rodziny

Plan doskonalenia programu

OCFS przedstawił swoją ostateczną wersję Planu doskonalenia programu w marcu 2018 r. i otrzymał zgodę federalnej administracji ds. dzieci i rodzin w dniu 5 kwietnia 2018 r.Opracowany z interesariuszami państwowymi plan ten koncentruje się na zwiększeniu bezpieczeństwa, trwałości i dobrostanu dzieci i rodzin zaangażowanych w system opieki nad dziećmi.

Raport końcowy

Przegląd na miejscu przypadków z NYC Administration for Children Services, okręgów Monroe i Rensselaer został przeprowadzony w czerwcu 2016 r., a wyniki otrzymano w grudniu 2016 r.Raport wskazuje obszary mocne i wymagające poprawy.OCFS opracowuje plan doskonalenia programu stanu Nowy Jork, aby zająć się obszarami wymagającymi poprawy.

Ocena ogólnokrajowa

OCFS przedstawił Statewide Assessment, samoocenę wyników stanu Nowy Jork we wszystkich 36 federalnych punktach przeglądu, w kwietniu 2016 r.Ocena Stanowa obejmowała istotny wkład od dystryktów, agencji, młodzieży, rodzin i innych interesariuszy.