Artykuły na temat opieki nad dziećmi

Przejdź do treści

Dostępna nawigacja i informacje

Skorzystaj z poniższych łączy, aby szybko poruszać się po stronie. Numer dla każdego to klawisz skrótu.

Tłumaczyć

Jesteś na tej stronie: Artykuły dotyczące opieki nad dziećmi

BEZPŁATNA możliwość szkolenia

Stowarzyszenie Niedoskonałości Uczenia się Stanu Nowy Jork (LDANYS) otrzymało dotację od Rady Planowania Niedoskonałości Rozwojowych Stanu Nowy Jork i realizuje trzyletni program szkoleniowy rozwoju zawodowego na temat zaburzeń ze spektrum płodowego alkoholu.Zaburzenia spektrum płodowego alkoholu (FASD) opisują szereg wad wrodzonych wynikających z prenatalnej ekspozycji na alkohol.Skutki prenatalnej ekspozycji na alkohol mogą obejmować trudności fizyczne, behawioralne i/lub trudności w uczeniu się, z możliwymi konsekwencjami na całe życie.Zobacz poniższy link, aby uzyskać więcej informacji:

http://www.ddpcmonthlyupdate.us/stories/august_2011/LDANYS_FASD_Professional_Training.html