Artykuły na temat opieki nad dziećmi

Przejdź do treści

Dostępna nawigacja i informacje

Skorzystaj z poniższych łączy, aby szybko poruszać się po stronie. Numer dla każdego to klawisz skrótu.

Tłumaczyć

Jesteś na tej stronie: Artykuły dotyczące opieki nad dziećmi

Ważne zmiany w historii zgodności dostawcy

OCFS przygotowuje się do rozpoczęcia publikowania sześcioletnich historii zgodności licencjonowanych/zarejestrowanych programów opieki nad dziećmi, zamiast dwuletnich, które są obecnie publikowane.Dostarczy to więcej informacji rodzicom poszukującym opieki nad dziećmi i będzie promować większą przejrzystość rządową.

Ta zmiana weszła w życie 17 maja 2017 r.

Nie stosuje się go z mocą wsteczną.Jednak dwuletnie historie, które są już opublikowane na stronie internetowej OCFS, mogą teraz pozostać tam nawet przez sześć lat.