Artykuły na temat opieki nad dziećmi

Przejdź do treści

Dostępna nawigacja i informacje

Skorzystaj z poniższych łączy, aby szybko poruszać się po stronie. Numer dla każdego to klawisz skrótu.

Tłumaczyć

Jesteś na tej stronie: Artykuły dotyczące opieki nad dziećmi

GUBERN HOCHUL OGŁASZA WNIOSEK O OTWARCIE WNIOSKÓW O 343 MILIONÓW DOLARÓW DOTYCZĄCYCH DOTACJI DLA DOSTAWCÓW OPIEKI NAD DZIEĆMI DLA PRACOWNIKÓW

 
Stan Nowy Jork zapewnia bezpośrednie wsparcie dostawcom opieki nad dziećmi dzięki drugiej rundzie dotacji stabilizacyjnych finansowanych przez federalną ustawę o amerykańskim planie ratunkowym oraz ustawę o uzupełnianiu środków zapobiegawczych na koronawirusa
 
 
Gubernator Kathy Hochul ogłosił, że od dzisiaj Wnioski będą przyjmowane za 343 miliony dolarów z funduszy federalnych, które przyniosą bezpośrednie korzyści opiekunom dzieci i będą nadal pomagać ustabilizować branżę.Funduszami zarządza Biuro ds. Opieki nad Dziećmi i Rodziną Stanu Nowy Jork.
 
„Ta druga runda finansowania stabilizacyjnego stanowi ważną okazję i inwestycję, aby pomóc w dalszej stabilizacji sektora opieki nad dziećmi dzięki konkretnym inwestycjom w wsparcie siły roboczej”, powiedział gubernator Hochul .„Te nowe dotacje dla opiekunów dzieci wzmocnią ich infrastrukturę i wesprą ich siłę roboczą, która była i nadal ma kluczowe znaczenie dla wspierania naszych dzieci”.
 
Kwalifikujący się usługodawcy muszą być licencjonowanymi lub zarejestrowanymi programami opieki nad dziećmi, dozwolonymi przez Nowy Jork lub zarejestrowanymi prawnie zwolnionymi grupowymi programami opieki nad dziećmi (zapisanymi w agencji rekrutacyjnej).W zależności od typu dostawcy będą dostępne dwa okna składania wniosków: 5 lipca dla tych, którzy otrzymali pierwszą rundę dotacji stabilizacyjnych i 22 sierpnia dla wszystkich programów opieki nad dziećmi w wieku szkolnym i nowych dostawców, którzy uzyskali licencję po uruchomieniu pierwszej rundy dotacji stabilizacyjnych .
 
Aby wesprzeć pracowników zajmujących się opieką nad dziećmi i pomóc w rekrutacji i zatrzymywaniu, co najmniej 75% tych środków musi zostać wykorzystane na poniższe, między innymi:
·         Premie lub podwyżki płac
·         Składki na ubezpieczenie zdrowotne, które zmniejszają te koszty dla personelu
·         Składki na plany emerytalne pracowników, które uzupełniają wszelkie składki pracodawcy
·         Uzupełniające zaawansowanie edukacyjne lub refundacja czesnego
·         Wsparcie i usługi w zakresie zdrowia psychicznego dla personelu
 
Pozostałe 25% można wykorzystać na inne wydatki kwalifikowalne.Więcej informacji o stypendium można znaleźć tutaj .
 
Komisarz OCFS Sheila J. Poole powiedziała: „OCFS nadal słyszy głośno i wyraźnie opiekunów dzieci.Mamy zaszczyt zarządzać tym finansowaniem, które koncentruje się na pracownikach branży opieki nad dziećmi.Pracownicy ci wykonują jedne z najtrudniejszych i najważniejszych prac w naszych społecznościach, a takie wsparcie jest już od dawna spóźnione”.
 
Aby usprawnić i uprościć proces składania wniosków, dostawcy będą składać wnioski za pośrednictwem jednej aplikacji online.Pomoc techniczna będzie dostępna przez agencje Child Care Resource i Referral, aby pomóc dostawcom opieki nad dziećmi wypełnić wniosek online.Proszę kliknąćtutaj informacji o umowie agencyjnej.Zachęcamy dostawców do dokładnego zapoznania się z Oświadczeniem o stypendium, aby uzyskać więcej informacji na temat kwalifikowalności.
 
Aplikacje będą dostępne tutaj od 5 lipca do 30 listopada 2022 .