Artykuły na temat opieki nad dziećmi

Przejdź do treści

Dostępna nawigacja i informacje

Skorzystaj z poniższych łączy, aby szybko poruszać się po stronie. Numer dla każdego to klawisz skrótu.

Tłumaczyć

Jesteś na tej stronie: Artykuły dotyczące opieki nad dziećmi

Informacje o szkoleniu z pierwszej pomocy/resuscytacji krążeniowo-oddechowej

Umowa OCFS z Amerykańskim Czerwonym Krzyżem na zapewnienie możliwości bezpłatnego szkolenia w zakresie pierwszej pomocy/resuscytacji krążeniowo-oddechowej dla dostawców opieki dziennej nad dziećmi wygasła w połowie listopada.Czerwony Krzyż będzie nadal uczestniczyć jako organizacja szkoleniowa powiązana z Programem Motywacyjnym Edukacyjnym (EIP).