Regulamin i polityka opieki nad dziećmi

Przejdź do treści

Dostępna nawigacja i informacje

Skorzystaj z poniższych łączy, aby szybko poruszać się po stronie. Numer dla każdego to klawisz skrótu.

Tłumaczyć

Jesteś na tej stronie: Regulamin i polityka opieki nad dziećmi

Nowe przepisy nadzwyczajne weszły w życie 7 lutego 2020 r.

OCFS wydał nowe przepisy nadzwyczajne, które wprowadzają zmiany w zasadach kompleksowej kontroli przeszłości, aby zmniejszyć obciążenie programów i rodziców.Dotyczą 403, 404, 405, 406, 413, 414, 415, 416 i 417 oraz podczęści 418-1 i 418-2 tytułu 18 oficjalnej kompilacji kodeksów, zasad i przepisów stanu Nowy Jork (NYCRR ) Nowe przepisy weszły w życie 7 lutego 2020 r. i są otwarte do publicznego komentowania do 7 kwietnia 2020 r.Znajdziesz je tutaj: ocfs.ny.gov/main/legal/Regulatory/er/ .

Ten pakiet formularzy pozostaje aktualny.

Lista Regulaminów

Główny organ ustawowy dla tych przepisów dotyczących opieki dziennej znajduje się w sekcji 390 nowojorskiej ustawy o usługach socjalnych: 390 SSL Word | 390 SSL PDF .