Instrukcja usług ochrony dzieci

Przejdź do treści

Dostępna nawigacja i informacje

Skorzystaj z poniższych łączy, aby szybko poruszać się po stronie. Numer dla każdego to klawisz skrótu.

Tłumaczyć

Jesteś na tej stronie: Podręcznik usług ochrony dzieci

Celem Podręcznika usług ochrony dzieci w stanie Nowy Jork jest zapewnienie wyczerpujących zasobów, które zawierają aktualne przepisy prawa, odpowiednie wytyczne i procedury w zakresie usług ochrony dzieci.

Ten podręcznik online jest dostępny w formacie PDF.Data w stopkach stron wskazuje, kiedy ostatnia aktualizacja podręcznika.Dodatkowe informacje można również znaleźć na stronach internetowych poświęconych usługom ochrony dzieci , na stronach internetowych poświęconych zapobieganiu krzywdzeniu dzieci oraz w podręczniku CPS Manual Training Presentation z 2018 roku .

Podręcznik usług ochrony dzieci z 2022 r.

Poprzednie wersje

2020

2019

2018

2017

2009