Oznaki maltretowania lub maltretowania dzieci

Przejdź do treści

Dostępna nawigacja i informacje

Skorzystaj z poniższych łączy, aby szybko poruszać się po stronie. Numer dla każdego to klawisz skrótu.

Tłumaczyć

Jesteś na tej stronie: Oznaki krzywdzenia lub maltretowania dzieci

Wskaźniki

Poniższe listy zawierają typowe oznaki nadużyć lub maltretowania.Listy nie są wyczerpujące, a niektóre maltretowane lub maltretowane dzieci mogą nie wykazywać żadnego z tych objawów.

Wskaźniki przemocy fizycznej mogą obejmować:

Wskaźniki wykorzystywania seksualnego mogą obejmować:

Wskaźniki maltretowania mogą obejmować: