Opieka nad dziećmi

Przejdź do treści

Dostępna nawigacja i informacje

Skorzystaj z poniższych łączy, aby szybko poruszać się po stronie. Numer dla każdego to klawisz skrótu.

Tłumaczyć

Jesteś na tej stronie: Opieka nad dziećmi

Badania pokazują, że gdy rodziny, którym służy opieka nad dziećmi, są aktywnie zaangażowane w podejmowanie decyzji dotyczących ich własnego życia i zmian, które muszą wprowadzić, zwiększa się prawdopodobieństwo osiągnięcia bezpieczeństwa dzieci, trwałości i dobrostanu.Ta praktyka jest znana jako zaangażowanie rodziny.

Kiedy przemoc w rodzinie jest przyczyną krzywdzenia lub zaniedbywania dzieci lub przyczynia się do nich, opiekunowie potrzebują wskazówek i wsparcia, aby zdecydować, kiedy i jak bezpiecznie wdrożyć strategie praktyk angażowania rodziny.

Angażowanie rodzin, które doświadczają przemocy domowej, jest szczególnym wyzwaniem dla pracowników opieki społecznej nad dziećmi.

Aby stworzyć praktyczne wskazówki, aby bezpiecznie wdrażać różne strategie angażowania rodziny, OCFS współpracowało z uznanym w kraju konsultantem w zakresie interwencji w zakresie opieki nad dziećmi/przemocy domowej oraz Biurem ds. Zapobiegania Przemocy Domowej w celu opracowania poniższych narzędzi.

Skorzystaj z tych narzędzi, aby bezpiecznie zaangażować rodziny dotknięte przemocą domową: