Postanowienia dotyczące stabilności edukacyjnej dla uczniów objętych opieką zastępczą

Przejdź do treści

Dostępna nawigacja i informacje

Skorzystaj z poniższych łączy, aby szybko poruszać się po stronie. Numer dla każdego to klawisz skrótu.

Tłumaczyć

Jesteś na tej stronie: Postanowienia dotyczące stabilności edukacyjnej dla uczniów objętych opieką zastępczą

W naszych nieustających wysiłkach na rzecz poprawy wyników edukacyjnych młodzieży przebywającej w pieczy zastępczej, OCFS i Departament Edukacji Stanu Nowy Jork współpracują, aby spełnić wymagania ustawy Every Student Succeeds Act.

Punkty kontaktowe (POC)

Ustawa o sukcesie każdego ucznia — aktualizacje zestawu narzędzi ESSA

5 listopada 2020 r. Wspólne seminarium internetowe OCFS/SED

Uczniowie w zestawie narzędzi do opieki zastępczej