Tytuł IV-E Lista kontrolna uprawnień do opieki zastępczej

Przejdź do treści

Dostępna nawigacja i informacje

Skorzystaj z poniższych łączy, aby szybko poruszać się po stronie. Numer dla każdego to klawisz skrótu.

Tłumaczyć

Jesteś na tej stronie: Tytuł IV-E Lista kontrolna uprawnień do opieki zastępczej

Podręcznik kwalifikacji do programów opieki nad dziećmi

Biuro ds. usług na rzecz dzieci i rodzin (OCFS) opracowało Podręcznik kwalifikowalności do programów opieki nad dziećmi, aby zapewnić okręgom opieki społecznej aktualne, dokładne wskazówki i wymagania dotyczące określania uprawnień do federalnego finansowania programów opieki nad dziećmi.Podręcznik ma zawierać wszystkie istotne materiały dotyczące polityki i informacje proceduralne w celu określenia i autoryzacji kwalifikowalności oraz kodowania stanowych systemów informacyjnych, które doprowadzą do odpowiedniego wniosku federalnego o finansowanie wydatków programowych i administracyjnych.

Tytuł IV-E Szablon pliku dokumentacji kwalifikowalności (OCFS-2125)

OCFS-2125, Szablon Pliku Dokumentacji Uprawnień do tytułu IV-E , zawiera zarys, który najlepiej dokumentuje Twoją decyzję dotyczącą tytułu IV-E.Okręgi lokalne powinny utworzyć akta dotyczące KAŻDEGO dziecka, którego dotyczy tytuł IV-E.