Tytuł IV-E Wydatki/Zasoby reklamacyjne

Przejdź do treści

Dostępna nawigacja i informacje

Skorzystaj z poniższych łączy, aby szybko poruszać się po stronie. Numer dla każdego to klawisz skrótu.

Tłumaczyć

Jesteś na tej stronie: Tytuł IV-E Wydatki/Zasoby reklamacyjne

Tytuł IV-E Przewodnik po biurku do kodowania opieki zastępczej

Ten przewodnik zawiera informacje na temat zakupu kodów usług zastępczych, nazw i kategorii wydatków, które są dopuszczalne w ramach Tytułu IV-E oraz wydatków, które są dopuszczalne w ramach Grantu Blokowego Opieki Zastępczej.Ten przewodnik biurowy umożliwia lokalnym okręgom dokładne identyfikowanie i kodowanie wydatków, aby uniknąć problemów związanych z przestrzeganiem przepisów.

Tytuł IV-E Zakup usług (POS) Wydatki kwalifikowalne Pytania i odpowiedzi

Tytuł IV-E Zakup usług (POS) Pytania i odpowiedzi dotyczące wydatków kwalifikowalnych zawiera najczęściej zadawane pytania zadawane przez lokalne okręgi dotyczące kwalifikowalności wydatków, zakupu kodów usług i ogólnych roszczeń.Jeśli jakiś okręg ma dodatkowe pytania, prosimy o kontakt ze skrzynką pocztową typu POS.

Tytuł IV-E Pytania i odpowiedzi dotyczące odzieży zastępczej

Tytuł IV-E Foster Care Clothing Questions and Answers zawiera odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania zadawane przez lokalne okręgi dotyczące odzieży początkowej i zastępczej, rachunków za odzież oraz wytycznych dotyczących odzieży z tytułu IV-E.

Tytuł IV-E Dokumentacja POS

Dokumentacja Tytuł IV-E POS wymienia wymaganą dokumentację, która musi być przechowywana w pliku, który jest łatwo dostępny na poziomie gminy.Dokumenty te są wymagane do poparcia zwrotu wydatków z tytułu IV-E.

Foster Boarding Home Transport Log
Jednorazowe roszczenie o adopcję i opiekę

Dokument Tytuł IV-E dotyczący jednorazowych wydatków adopcyjnych i opiekuńczych zawiera podstawowe informacje na temat wymagań związanych z ubieganiem się o jednorazowe wydatki związane z adopcją i opieką.W dokumencie tym znajdują się również instrukcje dotyczące prawidłowego wydatkowania i dochodzenia kosztów jednorazowych.

2018 Instytut Fiskalny – Zmiany w harmonogramie K

Więcej informacji

Pytania dotyczące kodowania punktów sprzedaży można przesyłać pocztą elektroniczną na adres: OCFS.sm.finance.IVEFC.POStypes@ocfs.ny.gov .