Bezpieczny port: Nowy Jork

Przejdź do treści

Dostępna nawigacja i informacje

Skorzystaj z poniższych łączy, aby szybko poruszać się po stronie. Numer dla każdego to klawisz skrótu.

Tłumaczyć

Jesteś na tej stronie: Bezpieczny Port: Nowy Jork

Mapa Safe Harbor w Nowym Jorku

Safe Harbour: NY to program, który wdraża podejście systemowe w ramach istniejących systemów opieki nad dziećmi i pokrewnych systemów opieki nad młodzieżą, w tym programów Runaway-Homeless Youth (RHY), Probation, Persons In Need of Supervision (PINS), Youth Bureaus i inni krytyczni partnerzy.Takie podejście wykorzystuje istniejące mocne strony systemu, aby stworzyć bardziej skuteczną i wydajną reakcję na młodzież, która doświadczyła komercyjnego wykorzystywania seksualnego lub handlu ludźmi, lub która jest na to podatna.

Profile programów

Aby zobaczyć niektóre z najciekawszych lokalnych programów Safe Harbour: NY , przejdź do strony z najważniejszymi punktami programu .

Dane