Program Rehabilitacji Zawodowej - Informacje o Pracodawcy

Przejdź do treści

Dostępna nawigacja i informacje

Skorzystaj z poniższych łączy, aby szybko poruszać się po stronie. Numer dla każdego to klawisz skrótu.

Tłumaczyć

Jesteś na tej stronie: Program Rehabilitacji Zawodowej - Informacje o Pracodawcy

Pracownicy bez wzroku lub z ograniczonym wzrokiem są tak samo zdolni, jak pracownicy z pełnym wzrokiem.Przy pomocy technologii adaptacyjnych, takich jak programy do czytania ekranu i lupy, osoby prawnie niewidome mogą z powodzeniem działać w wielu dziedzinach.

Program Rehabilitacji Zawodowej NYSCB (VR) ma na celu umożliwienie osobom niewidomym zatrudnienia na stanowiskach odpowiadających ich zdolnościom, zainteresowaniom i preferencjom.Usługi takie jak coaching pracy i szkolenia w miejscu pracy mogą pomóc konsumentom w rozwijaniu unikalnych umiejętności potrzebnych do odniesienia sukcesu na rynku pracy.

NYSCB, we współpracy z lokalnymi prywatnymi agencjami non-profit dla osób niewidomych, zapewnia szkolenia pracowników i pomoc techniczną pracodawcom, którzy chcą zatrudnić osobę niewidomą lub niedowidzącą.Doradcy rehabilitacji zawodowej pracują z konsumentami, aby dostosować program, który spełnia cele zatrudnienia.