Program preferowanych źródeł w stanie Nowy Jork dla osób niewidomych

Przejdź do treści

Dostępna nawigacja i informacje

Skorzystaj z poniższych łączy, aby szybko poruszać się po stronie. Numer dla każdego to klawisz skrótu.

Tłumaczyć

Jesteś na tej stronie: Program preferowanych źródeł w stanie Nowy Jork dla osób niewidomych

Program preferowanego źródła stanu Nowy Jork dla osób niewidomych (NYSPSP), ustanowiony na mocy upoważnienia wyznaczonego przez Biuro ds. Usług na rzecz Dzieci i Rodziny Stanu Nowy Jork (OCFS)/Komisję Stanu Nowy Jork ds. Niewidomych (NYSCB), tworzy i utrzymuje zatrudnienie możliwości dla prawnie niewidomych nowojorczyków.Oferty NYSPSP są tworzone przez dziewięć agencji non-profit, które obecnie zatrudniają bezpośrednio ponad 450 niewidomych nowojorczyków.

Ustawodawca stanu Nowy Jork ustanowił program Preferred Source w 1946 r., aby stworzyć znaczące możliwości zatrudnienia dla nowojorczyków, którzy są niewidomi.Od tego czasu tysiące prawnie niewidomych nowojorczyków przeszło szkolenie, zatrudnienie i podstawowe usługi prowadzące do większej niezależności.Z kolei wnoszą wkład w nasze społeczeństwo i gospodarkę jako płacący podatki członkowie siły roboczej, którzy nie potrzebują pomocy publicznej – jest to korzystne dla WSZYSTKICH nowojorczyków.

Program Preferred Source, inicjatywa państwowa na mocy sekcji 162 ustawy o finansach, nakazuje agencjom stanowym i samorządowym zakup wstępnie zatwierdzonych produktów i usług na liście preferowanych źródeł Office of General Services (OGS).

Aby uzyskać więcej informacji i dokonać zakupu w ramach programu, odwiedź stronę www.nyspsp.org.