Usługi dla osób głuchoniewidomych

Przejdź do treści

Dostępna nawigacja i informacje

Skorzystaj z poniższych łączy, aby szybko poruszać się po stronie. Numer dla każdego to klawisz skrótu.

Tłumaczyć

Jesteś na tej stronie: Usługi dla osób głuchoniewidomych

Osoby głuchoniewidome cierpią na połączenie ubytku słuchu i wzroku, co skutkuje potrzebą specjalnych metod komunikacji.Usługi na rzecz tych osób muszą być świadczone przez personel, który jest wysoko przeszkolony i wrażliwy na specjalne potrzeby tych osób.

NYSCB podpisuje umowę z Centrum Narodowym Helen Keller, aby zapewnić konsumentom specjalistyczne usługi, które pozwolą im osiągnąć wyższy poziom niezależności.Centrum Narodowe Helen Keller to jedyny ogólnokrajowy program rehabilitacji przeznaczony dla głuchoniewidomej młodzieży i dorosłych.Szkolenie z umiejętności komunikacyjnych, szkolenie w zakresie orientacji i mobilności, terapia rehabilitacji wzroku, opieka społeczna i pośrednictwo pracy są świadczone przez personel HKNC w mieszkaniu znajdującym się w Sands Point w stanie Nowy Jork. 

W przypadku osób mieszkających zbyt daleko od HKNC i nie chcących opuszczać swojego środowiska domowego w celu specjalistycznego szkolenia, NYSCB zawiera umowy z agencjami dla niewidomych, które mogą również świadczyć usługi osobom głuchoniewidomym.