Orientacja i mobilność (O&M)

Przejdź do treści

Dostępna nawigacja i informacje

Skorzystaj z poniższych łączy, aby szybko poruszać się po stronie. Numer dla każdego to klawisz skrótu.

Tłumaczyć

Jesteś na tej stronie: Orientacja i Mobilność (O&M)

Mężczyzna używający laski na schodach
Mężczyzna stojący z psem przewodnikiem

Orientacja i mobilność (O&M) odnosi się do zestawu umiejętności osoby niewidomej lub niedowidzącej, które wykorzystuje do bezpiecznego i celowego poruszania się po otoczeniu; w zasadzie możliwość dotarcia tam, gdzie trzeba.Orientacja odnosi się do mapy mentalnej osoby i zrozumienia obszaru, po którym podróżuje.Wiąże się z kierunkowością, wykorzystując pozostałe zmysły do zdobywania świadomości otoczenia.

Mobilność odnosi się do umiejętności bezpiecznego podróżowania.Większość osób z dysfunkcją wzroku i poszukujących pracy przeszła szkolenie w zakresie obsługi i konserwacji prowadzone przez certyfikowanych instruktorów przeszkolonych na uniwersytetach.Niektóre osoby uważają, że dodatkowe szkolenie w zakresie obsługi i konserwacji jest pomocne, aby ułatwić poznanie układu nowego budynku, drogi do nowego miejsca pracy, dostępności transportu publicznego itp.Istnieje kilka preferowanych metod podróżowania dla osób niewidomych.Należą do nich długa biała laska, pies przewodnik lub różne elektroniczne pomoce podróżne, które mogą wskazywać przeszkody.