Letni Program Rekreacji

Przejdź do treści

Dostępna nawigacja i informacje

Skorzystaj z poniższych łączy, aby szybko poruszać się po stronie. Numer dla każdego to klawisz skrótu.

Tłumaczyć

Jesteś na tej stronie: Program Letniej Rekreacji

NYSCB sponsoruje szereg obozów letnich i rekreacyjnych dla młodzieży, która jest prawnie niewidoma.Programy te służą zarówno jako pojazdy rekreacyjne, jak i narzędzia do rozwijania inicjatywy oraz wzmacniania umiejętności społecznych i poczucia własnej wartości.Uczestnictwo w programie pomaga młodym prawnie niewidomym integrować się i funkcjonować samodzielnie w środowisku społecznym, co jest kluczem do sukcesu w przyszłych staraniach o zatrudnienie.Niektóre programy są zaprojektowane specjalnie dla dzieci, z którymi współpracuje NYSCB, podczas gdy inne programy integrują dzieci z istniejącymi zajęciami.

Aby uzyskać więcej informacji na temat możliwości wypoczynku letniego, skontaktuj się z doradcą ds. dzieci w najbliższym urzędzie powiatowym.