Usługi dla osób słabowidzących dla konsumentów usług rehabilitacji zawodowej NYSCB

Przejdź do treści

Dostępna nawigacja i informacje

Skorzystaj z poniższych łączy, aby szybko poruszać się po stronie. Numer dla każdego to klawisz skrótu.

Tłumaczyć

Jesteś na tej stronie: Usługi dla osób słabowidzących dla konsumentów usług rehabilitacji zawodowej NYSCB

Usługi dla słabowidzących są świadczone jako część zindywidualizowanego planu zatrudnienia i mają na celu pomóc osobom niedowidzącym w jak najlepszym wykorzystaniu pozostałego wzroku i umożliwić im wykonywanie zadań w domu, szkole lub pracy.Egzamin dla słabowidzących określi urządzenia dla słabowidzących, które mogą być najbardziej pomocne.Urządzenia przepisane przez Low Vision Practitioner zostaną zakupione przez NYSCB tylko wtedy, gdy zostaną uznane za pomocne w wykonywaniu zadań związanych z celem zawodowym konsumenta.Szkolenie z urządzeniami dla słabowidzących jest zwykle prowadzone przez Praktyka Słabowidzącego podczas egzaminu lub przez Nauczyciela Rehabilitacji.

Aby jak najlepiej wykorzystać usługi dla słabowidzących:

Usługi dla słabowidzących mogą być świadczone tylko raz w okresie dwudziestu czterech miesięcy podczas korzystania z usług rehabilitacji zawodowej.Po zakończeniu usług z NYSCB, osoba jest odpowiedzialna za opiekę nad urządzeniami dla słabowidzących.

Istnieje również ogólna strona usług Low Vision , na której znajdują się wytyczne i harmonogramy opłat.