Zasoby

Przejdź do treści

Dostępna nawigacja i informacje

Skorzystaj z poniższych łączy, aby szybko poruszać się po stronie. Numer dla każdego to klawisz skrótu.

Tłumaczyć

Jesteś na tej stronie: Zasoby

Narodowe Centrum Zdrowia Psychicznego i Sprawiedliwości wobec Nieletnich, które promuje świadomość potrzeb w zakresie zdrowia psychicznego młodzieży mającej kontakt z wymiarem sprawiedliwości wobec nieletnich, opracowało nową interaktywną kampanię Mistakes Kids Make, aby zwiększyć świadomość, że dzieci powinny mieć możliwość uczenia się na ich podstawie. błędy, ale nie pozwól im określić, kim się stają.Obejrzyj ten film informacyjny i odwiedź stronę www.mistakeskidsmake.org , aby uzyskać więcej informacji.

Reforma wymiaru sprawiedliwości wobec nieletnich: podejście rozwojowe

National Research Council opublikowała raport Reforming Juvenile Justice: A Developmental Approach.Raport zawiera zalecenia dotyczące postępowania z młodocianymi przestępcami przy użyciu opartego na dowodach, rozwojowego podejścia. Niniejszy dokument informacyjny przedstawia główne punkty raportu biegłego rewidenta i przedstawia ogólne podsumowanie jego zaleceń.

Z Instytutu Sprawiedliwości Vera

Mierzenie sukcesu: przewodnik, jak stać się praktyką opartą na dowodach

TYLKO NAUKA

Imperatyw przekształcenia systemów wymiaru sprawiedliwości dla nieletnich w efektywne systemy edukacyjne: badanie szkół wymiaru sprawiedliwości dla nieletnich na południu i w kraju