Rozwój młodych

Przejdź do treści

Dostępna nawigacja i informacje

Skorzystaj z poniższych łączy, aby szybko poruszać się po stronie. Numer dla każdego to klawisz skrótu.

Tłumaczyć

Jesteś na tej stronie: Rozwój młodzieży

Wydział ds. Rozwoju Młodzieży i Partnerstwa na Rzecz Sukcesu skupia się na starszej młodzieży i młodych dorosłych, którzy są zaangażowani lub mogą być zaangażowani w systemy opieki nad dziećmi i wymiaru sprawiedliwości dla młodzieży. Dział ten nadzoruje inicjatywy rozwoju młodzieży, w tym:

Oddział skoncentruje się na międzyagencyjnych partnerstwach na rzecz wymiaru sprawiedliwości dla młodzieży i rzecznictwa z Wydziałem Wymiaru Sprawiedliwości w Sprawach Karnych NYS, w tym Youth Justice Institute, Office of Temporary and Disability Assistance, Office of Mental Health, Office of Alcohol and Substance Abuse Services, the Departament Edukacji Państwowej, Departament Pracy i Urząd Administracji Sądowej. Wydział ten działa w ścisłej współpracy z Wydziałem Sprawiedliwości wobec Nieletnich i Możliwości dla Młodzieży OCFS oraz Wydziałem Opieki nad Dziećmi i Usługami Społecznymi.