Program opieki zastępczej Chafee dla pomyślnego przejścia w dorosłość

Przejdź do treści

Dostępna nawigacja i informacje

Skorzystaj z poniższych łączy, aby szybko poruszać się po stronie. Numer dla każdego to klawisz skrótu.

Tłumaczyć

Jesteś na tej stronie: Program opieki zastępczej Chafee dla pomyślnego przejścia w dorosłość

Celem CFCP jest pomoc obecnej i byłej młodzieży przebywającej w pieczy zastępczej w osiągnięciu samowystarczalności.CFCP to fundusze federalne przydzielane stanom na podstawie liczby dzieci objętych opieką zastępczą w ostatnim federalnym roku podatkowym.W NYS przydziały dokonywane są do lokalnych wydziałów usług społecznych w oparciu o następujące dwa elementy:

Istnieją cztery kryteria kwalifikowalności do CFCP:

Usługi CFCP mogą obejmować między innymi wsparcie akademickie, programy zatrudnienia, programy zawodowe, mieszkalnictwo, znajomość finansów i przygotowanie do kariery.

OCFS oferuje obecnie bezpośrednią pomoc pieniężną w ramach programu Chafee Funds (CFP) młodym dorosłym w wieku od 18 do 23 lat, którzy zostali dotknięci zagrożeniem zdrowia publicznego związanym z COVID-19 w wyniku wspierania młodzieży zastępczej i rodzin poprzez ustawę o pandemii.