Kupony edukacyjne i szkoleniowe (ETV)

Przejdź do treści

Dostępna nawigacja i informacje

Skorzystaj z poniższych łączy, aby szybko poruszać się po stronie. Numer dla każdego to klawisz skrótu.

Tłumaczyć

Jesteś na tej stronie: Kupony edukacyjne i szkoleniowe (ETV)

Program bonów edukacyjnych i szkoleniowych pomaga młodym osobom w wieku poza opieką zastępczą przejść do samowystarczalności i otrzymać edukację, szkolenie i usługi niezbędne do uzyskania zatrudnienia.Program ten ma na celu pomóc młodzieży, która przebywała w pieczy zastępczej, w opłaceniu kształcenia lub szkolenia pomaturalnego.ETV daje uczniom do 5000 $ rocznie na wydatki związane ze szkołą.Finansowanie jest ograniczone i dostępne na zasadzie „kto pierwszy, ten lepszy” dla uprawnionych studentów.Wnioskodawcy muszą wypełnić wniosek ETV, który zawiera dokumentację każdego semestru, która jest wysyłana bezpośrednio ze szkoły, potwierdzająca wpis, koszty uczęszczania i niezaspokojone potrzeby.

Jeśli masz dodatkowe pytania dotyczące programu ETV, skontaktuj się z Kennethem Kirtonem pod adresem ETV.Coordinator@ocfs.ny.gov

Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat ubiegania się o ETV w stanie Nowy Jork, odwiedź: The NY ETV Program