Podnoszenie niższego wieku przestępczości nieletnich – odpowiedź różnicowa dla dzieci w wieku od 7 do 11 lat

Przejdź do treści

Dostępna nawigacja i informacje

Skorzystaj z poniższych łączy, aby szybko poruszać się po stronie. Numer dla każdego to klawisz skrótu.

Tłumaczyć

Jesteś na tej stronie: Podnoszenie niższego wieku przestępczości nieletnich – zróżnicowana reakcja dla dzieci w wieku od 7 do 11 lat

Przegląd

W ramach promowania dobrostanu dzieci, rodzin i społeczności, stan Nowy Jork uchwalił przepisy, które od 29 grudnia 2022 r. podnoszą niższy wiek przestępczości nieletnich do 12 lat w prawie wszystkich przypadkach (rozdział 810 praw 2021 ze zmianami wprowadzonymi rozdziałem 38 Ustawy z 2022 r.). Nowe prawo wymaga, aby każdy lokalny departament opieki społecznej (LDSS) opracował zróżnicowaną odpowiedź dla dzieci poniżej 12 roku życia, które nie są objęte definicją nieletnich przestępców (JD) zgodnie z sekcją 301.2 ustawy o sądzie rodzinnym (FCA) od grudnia 29, 2022, i których zachowanie w przeciwnym razie poddałoby je jurysdykcji art. 3 FCA.

Ustawodawstwo to stanowi kluczową okazję dla stanu Nowy Jork, aby przejść od kryminalizacji pewnych zachowań do zapewnienia młodym ludziom usług wsparcia i pomocy w ramach programów zróżnicowanej reakcji w celu zapobiegania przyszłym kontaktom z systemem wymiaru sprawiedliwości dla nieletnich. Celem zróżnicowanej reakcji jest usunięcie najmłodszych dzieci, które przejawiają i angażują się w problematyczne zachowania z systemu wymiaru sprawiedliwości dla nieletnich oraz odpowiadają na ich potrzeby i potrzeby swoich rodzin poprzez usługi, możliwości i wsparcie w społecznościach, które promują i przywracają istnienie. Zróżnicowana reakcja jest okazją do udzielenia odpowiedzi kwalifikującym się dzieciom interwencjami, które promują równość rasową, etniczną i płciową oraz zmniejszają możliwość przyszłego zaangażowania w systemy wymiaru sprawiedliwości dla nieletnich i opieki nad dziećmi.

Dane

Przed 29 grudnia 2022 r. populacja kwalifikująca się do odpowiedzi różnicowej mogła zostać oskarżona jako sąd rodzinny w sądzie rodzinnym za te przestępstwa. Departamenty kuratorskie były odpowiedzialne za badanie tych spraw w celu ustalenia, czy mogą one zostać przekierowane z sądu rodzinnego w ramach procesu zwanego dopuszczeniem probacji.

Wydział ds. Wymiaru Sprawiedliwości w Sprawach Karnych Stanu Nowy Jork (DCJS) przedstawił następujące dane dotyczące spraw sądowych o wszczęcie postępowania sądowego w latach 2019-2021 dla dzieci w wieku od 7 do 11 lat w stanie Nowy Jork (NYS), Nowym Jorku (NYC) i pozostałej części stanu ( ROS).

Aby uzyskać dodatkowe dane związane z otwartymi sprawami sądowymi JD, odwiedź stronę internetową Wydziału Usług Wymiaru Sprawiedliwości w Sprawach Karnych Stanu Nowy Jork (DCJS) .

Wymagana odpowiedź i wsparcie LDSS

Zróżnicowana odpowiedź (DR) dla dzieci wyłączonych z prawa JD na podstawie statutu Raise the Lower Age (RTLA) to dobrowolny, alternatywny proces mający na celu pomoc kwalifikującym się dzieciom i ich rodzinom w uzyskaniu niezbędnego wsparcia w społeczności. Te podpory mogą obejmować, ale nie ograniczają się do:

Różnicowa odpowiedź obejmuje

RTLA DR dla dzieci nie jest usługą przekierowywania PINS ani alternatywną odpowiedzią na usługi ochrony dzieci, czyli Family Assessment Response .

Styki odpowiedzi różnicowej LDSS