Raporty roczne

Przejdź do treści

Dostępna nawigacja i informacje

Skorzystaj z poniższych łączy, aby szybko poruszać się po stronie. Numer dla każdego to klawisz skrótu.

Tłumaczyć

Jesteś na tej stronie: Raporty roczne

Zgodnie z § 529-b ust. 5 Ustawy Wykonawczej, do dnia 1 lipca każdego roku OCFS musi składać sprawozdanie z realizacji i postępów STSJP gubernatorowi, przewodniczącemu zgromadzenia, tymczasowemu przewodniczącemu senatu, przewodniczącemu mniejszości zgromadzenia i przywódcy mniejszości w senacie.Wypełnione raporty roczne zamieszczone są poniżej.