Możliwości stypendialne i zasoby uczelni dla młodzieży

Przejdź do treści

Dostępna nawigacja i informacje

Skorzystaj z poniższych łączy, aby szybko poruszać się po stronie. Numer dla każdego to klawisz skrótu.

Tłumaczyć

Jesteś na tej stronie: Możliwości stypendialne i zasoby uczelni dla młodzieży

OCFS dostrzega ważną rolę, jaką edukacja może odegrać w życiu młodzieży zastępczej.Poniższe informacje służą jako przewodnik do wyposażenia młodzieży objętej opieką w narzędzia do poruszania się po systemie szkolnictwa wyższego, gdy przygotowują się do wyjścia z opieki.

Ogólne informacje o uczelni

Stypendia i pomoc finansowa

Stypendia naukowe

Stypendia sportowe

Stypendia dla młodzieży objętej opieką zastępczą

Federalna i stanowa pomoc finansowa

Możliwości

Szanse dla mniejszości

Możliwości wojskowe

Studia za granicą

Możliwości dla uczniów ze specjalnymi potrzebami

Inne zasoby

Zastrzeżenie
Linki zewnętrzne są udostępniane dla wygody użytkownika.Takie użycie nie stanowi oficjalnego poparcia lub zatwierdzenia przez Biuro ds. Dzieci i Rodziny.Gdy użytkownicy klikają łącze zewnętrzne i opuszczają witrynę OCFS, powinni mieć świadomość, że podlegają polityce prywatności i bezpieczeństwa witryny zewnętrznej.